Използваме индивидуален подход при всеки пациент, в зависимост от тежестта на деформацията

Перкутанен/ презкожен метод – той се прилага при леки до средни форми на деформацията.

Използваме минимални разрези с дължина 5мм до 1см. След корекция, позицията на пръста се

задържа със специални метални игли или превръзка. Предимството на тази операцията е по-добрата

козметика и по-бързото възстановяване поради по-малката травма на тъканите.

 

Станартен метод със скрит достъп – повечето методи, които използваме ( остеотомия по метода на

Шеврон и Скарф и др. ) позволяват разрезите да бъдат направени отстрани на ходилото и погледнато

отгоре да не се виждат. Обикновено заедно с корекцията на самото “ кокалче “ се прави прерязване и

на палеца на крака, за да може да се изправи напълно деформацията. Също така се прави и

мекотъканен баланс на капсулата на ставата на палеца и пластична операция на едно от сухожилията

на същия. Операциата на халукс валгус при нас е комплекс от 4 различни  метода в 1. Това гарантира

много нисък процент на рецидиви под 10% за период от 15г. При фиксацията на костите се използват

специални винтове от титании с много малки размери и метални игли ако се налага. Методите, които

използваме, са се утвърдили във времето и гарантират отлични резултати.

 

Супер Халукс – този метод е иновативен и измислен от Д-р Стаматов за изключително бързото

възстановяване на пациента. Може да се използва за всякакви деформации от най-леките до най-

тежките такива. 1вата метатарзална кост се прерязва по специален начин, а фиксацията се извършва с

титаниева плака, която е плод на инжинерна разработка, индивидуална и се използва само от нашия

екип. Тази конструкция позволява на пациента ранна рехабилитация и ходене без следоперативна

обувка. Пациента обува удобни обувки и ходи директно с тях, спорт се разрешава около месец след

операцията. Металната плака се остранява година след операцията ако има субективни оплаквания.

Станартен метод със скрит достъп

Затварянето на оперативните рани се извършва по специален начин, който се използва в пластичната

и естетична хирургия. Това гарантира един едва забележим и естетичен белег.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *