Общи условия

Общи условия за ползване на сайта:

1. Посетителите на сайта нямат право да копират и публикуват информация от сайта, както и да предоставят такава на трети страни за лични ползи.

2. Лични данни на посетителите, според изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета, НЕ се съхраняват и обработват от администраторите на сайта. Целите на сайта htttp://doctorstamator.com са информативни.

3. В това онлайн пространство не се извършва продажба на каквито и да било стоки и услуги и лични данни не са необходими за достъп до страниците на сайта.