Счупване на горния край на бедрената кост и бедрената шийка

Пертрохантерното счупване на горния край на бедрената кост е едно от най-честите в ортопедично-травматологичната практика.

Трохантерната зона на бедрената кост е добре кръвоснабдена и прогнозата относно срастването на фрактурата е благоприятна. Тези счупвания се лекуват предимно оперативно.

 

Основната цел на хирургическото лечение е пациентът максимално бързо да се върне към нормалния си начин на живот, да се избегнат залежаването и произтичащите от това неблагоприятни последици за здравето на болния, които често могат да доведат и до фатален край.

 

 

Счупване на бедрената шийка

Друга много честа фрактура в горния край на бедрената кост е счупването на бедрената шийка.

Поради анатомичните особеностите на хранещите артерии в тази област прогнозата не е толкова добра колкото при пертрохантерните счупвания.

Избор на лечение е оперативното. При неразместени и без раздробяване фрактури се извършва наместване и фиксация посредством винтове.

 

При застарели повече от 12 часа и силно разместени с раздробяване фрактури, оперативен избор на лечение е заменянето на тазобедрената става с изкуствена.

 

 

 

Последователност на манипулациите при ендопротезиране на тазобедрената става.

 

След операцията пациентите се изправят още на първия ден. Използват се две патерици, като на оперирания крайник не се стъпва с цяла тежест за период от 45 дни до 2 месеца. Провежда се антикоагулантна (превенция от образуване на тромби) и антибиотична (превенция от инфекция) профилактика.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *