Болест на Де Кервен

Стенозиращ хроничен теносиновит на палеца [de Quervain] представлява заболяване, което се характеризира с възпаление на сухожилието на m. extensor pollicis brevis и m. abductor pollicis longus, които преминават през първия дорзален канал на китката. Страданието се наблюдава най-често след 30 годишна възраст. Женският пол е 10 пъти по-често засегнат от мъжкия, което може да се обясни с по-големия мобилитет на карпометакарпалните стави при жените. Много често страданието е резултат на ревматоиден артрит.

Водещ симптом при стенозиращ хроничен теносиновит на палеца [de Quervain] е болката в областта на радиалния стилоиден израстък и слабост в отвеждането и екстензията на палеца. Тестът на H. Finkelstein е позитивен. Във филогенетичното развитие m. extensor pollicis brevis е най-млада формация и 5% може да липсва. Освен болка е възможно да се наблюдава още повишена чувствителност и подуване в областта на палеца.

Диагнозата стенозиращ хроничен теносиновит на палеца [de Quervain] се поставя след снемане на подробна анамнеза, осъществяване на щателен физикален преглед и провеждане на образни и лабораторни изследвания. За потвърждаване на диагнозата се прилага тестът на H. Finkelstein, който е положителен. Диференциална диагноза на заболяването се прави с артрозен процес в гривнената става, псевдоартроза на скафоидната кост, синдром на Wartenberg и други.

Лечението на стенозиращ хроничен теносиновит на палеца [de Quervain] може да бъде консервативно или хирургично. Консервативното лечение е успешно в ранните стадии на страданието с физиотерапия и локално приложение на кортизонови препарати. При хроничните случаи лечението е оперативно с отваряне на първия дорзален канал.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *