Видео

Операция за халукс валгус

Субталарен имплант за лечение на плоско ходило

Шеврон остеотомия халукс валгус

Протезиране на тазобедрена става

Лечение на фрактури

Колянно ендопротезиране

Частична смяна на коляно

Лечение на фрактура на проксималното бедро

Преден достъп за смяня на тазобедрена става

Оперативно лечение на фрактури на гривнената става ” китката”